Van harte welkom op de website van Fysio Hengelo.
Fysio Hengelo werkt met een team van 9 fysiotherapeuten op 2 vestigingen: De Hagen en De Elsbeek.

HUISREGELS

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door onze praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Algemeen:

• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens) normen en waarden te gedragen.

• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).

• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .

• Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u die dan terug leggen als u de wachtruimte verlaat.

• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

• Roken is in ons gebouw nergens toegestaan.

• Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij de balie of bij één van onze medewerkers.

• Klachten kunt u melden bij de secretaresse of bij één van de medewerkers.

• Inidien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut, aan de secretaresse of aan de praktijkeigenaar.

• Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

• Er bestaat een privacyreglement voor praktijk Fysio Hengelo. Indien gewenst kunt u deze bij de secretaresse opvragen.

• Wij stellen het zeer op prijs als u verbeterpunten of ideeën voor een betere dienstverlening aan ons door wilt geven (bij de balie, aan één van de medewerkers of via de website).

Schrijf je in voor Fysio Hengelo Tips