Wat is kinderoefentherapie?

Onhandige kinderen, kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling of een afwijkende motorische ontwikkeling hebben baat bij kinderoefentherapie.

kinderoefentherapie

Vooral bij kinderen heeft een stoornis in de motorische ontwikkeling veel invloed op de totale ontwikk
eling. Daarom is het van groot belang in een vroeg stadium een stoornis op te merken, te onderzoeken en te behandelen. Wanneer na onderzoek blijkt dat het kind een ontwikkelingsachterstand of afwijkende ontwikkeling vertoont wordt er een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind.
Plezier en het spelenderwijs eigen maken van de oefenstof staan daarbij centraal. Het doel is om een optimaal leeftijdsadequaat bewegingspatroon op te bouwen. Wij bieden met FysioHengelo dan ook kinderoefentherapie aan te Hengelo.

De sessies duren gemiddeld 30 minuten en worden meestal vergoed door zorgverzekeraars.

Voor algemene informatie over kinderoefentherapie zie: www.oefentherapiehengelo.com

Schrijf je in voor Fysio Hengelo Tips