Van harte welkom op de website van Fysio Hengelo.
Fysio Hengelo werkt met een team van 7 fysiotherapeuten op 2 vestigingen: De Hagen en De Elsbeek.

_MG_9257

Onlangs is een belangrijke stap gezet op weg naar verbetering van de communicatie in de eerste lijn. De drie bestuurders van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) ondertekenden de gezamenlijk ontwikkelde richtlijn Gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts – fysiotherapeut.
De richtlijn beschrijft de momenten waarop huisarts en fysiotherapeut informatie uitwisselen, alsmede de aard en omvang van de door de ontvanger gewenste informatie. Bij de ontwikkeling is gebruikgemaakt van een al bestaande NHG-richtlijn waarin de informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist is beschreven en die in vele regio’s al op grote schaal wordt gebruikt. In de nabije toekomst dient de richtlijn als basis van een door de Nictiz te ontwikkelen standaard voor de uitwisseling van zorginhoudelijke gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut.
De richtlijn is te downloaden via de websites van NHG (www.nhg.org), KNGF (www.kngf.nl) en Nictiz (www.nictiz.nl).

Bron: Medical facts

Share This Post:
Schrijf je in voor Fysio Hengelo Tips