Preventieve zorg speelt nagenoeg geen rol bij keuze zorgverzekering

Zorgverzekeraars hebben steeds meer aandacht voor preventieve zorg en kunnen zich hier ook op onderscheiden. Hun inspanningen voor preventieve zorg spelen echter bij de keuze van verzekerden voor een zorgverzekering nagenoeg geen rol. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar het overstapgedrag van verzekerden. Preventieve zorg is belangrijk en kan medische zorg later voorkomen. Preventieve zorg is dus goed voor de gezondheid van mensen en levert een bijdrage aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Dit artikel is geschreven door FysioForum.

Bekendheid met preventieve zorg
Uit de overstapmonitor blijkt dat het aanbod van preventieve zorg of van gezondheidsprogramma’s voor minder dan 5% van de ondervraagden een reden is om over te stappen. Hoewel meer dan de helft van de ondervraagden bekend is met het aanbod van preventieve zorg bij hun zorgverzekeraar, speelt dit nagenoeg geen rol bij de keuze van een zorgverzekering. Daarbij vindt slechts 15% het belangrijk dat een zorgverzekeraar gezond gedrag beloont om zorg te voorkomen. Dit lage percentage kan een indicatie zijn dat verzekerden weinig waarde hechten aan preventieve zorg en de rol van de zorgverzekeraar daarin. Daarbij vinden ondervraagden die verwachten geen zorg te gaan gebruiken, het belonen van goed gedrag belangrijker (20%) dan mensen die denken veel (8%) of regelmatig (11%) zorg nodig te hebben. Dat zou erop kunnen wijzen dat mensen die gezond denken te blijven, niet altijd bij willen dragen aan de medische kosten van mensen met een ongezonde leefstijl. Dat kan een aanwijzing zijn dat er grenzen zijn aan de solidariteit.

Wat is preventieve zorg?
Voorbeelden van preventieve zorg zijn leefstijlprogramma’s gericht op meer bewegen en gezonder eten, of stoppen met roken-programma’s of preventieve tandartscontroles voor jongeren. Dit soort zorg leidt tot een gezondere leefstijl waardoor allerlei lichamelijke en geestelijke klachten kunnen worden voorkomen of worden uitgesteld. Veel preventieve zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zoals stoppen met roken of begeleiding bij afvallen. Zorgverzekeraars bieden ook vaak preventieprogramma’s in de aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld gezondheidscursussen die bijdragen aan de eigen gezondheid of die van anderen. Maar ook een EHBO- of een reanimatiecursus.

Zorgverzekeraars zetten zich steeds meer in om preventieve zorg bekender te maken en het gebruik te stimuleren. Op deze manier kunnen verzekeraars zich ook onderscheiden van elkaar. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld in de basisverzekering gericht specifieke aanbieders contracteren of in de aanvullende verzekering een ander aanbod doen. Ook kunnen verzekeraars bepaalde preventieve zorg stimuleren door het te vergoeden zónder dat het eigen risico wordt ingezet. Sommige zorgverzekeraars belonen gezond gedrag doordat je bijvoorbeeld punten spaart voor waardebonnen, onder meer door voldoende te bewegen.

Prijs de belangrijkste reden
Prijs blijft met afstand de belangrijkste reden om voor een andere verzekering te kiezen (53%). Andere belangrijke redenen om van verzekering te wisselen zijn de dekking (32%) en de vrije keuze van zorgaanbieders (15%). Van twaalf redenen om van verzekering te wisselen staan het aanbod van preventieve zorg en aangeboden gezondheidsprogramma’s bijna onderaan.

Preventieve zorg speelt nog maar een zeer beperkte rol voor verzekerden. Dit vraagt aandacht. Als mensen meer aan preventieve zorg doen, is dat niet alleen goed voor hun gezondheid, maar het levert ook een bijdrage aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Vergelijkingswebsites kunnen daarbij helpen. Steeds meer zorgverzekeringen worden namelijk afgesloten via vergelijkingswebsites: 34% tegenover 26% vorig jaar. Vergelijkingswebsites vergelijken op dit moment zorgverzekeringen vooral op prijs en veel minder op andere onderdelen van het polisaanbod. Wanneer vergelijkingssites preventieve zorg een meer prominente plaats geven, kan dit de waardering voor preventieve zorg door verzekerden stimuleren.

Over het onderzoek
De zorgmonitor is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een steekproef van bijna 1.700 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van onder meer opleiding, leeftijd, geslacht, regio en gezinsgrootte.

We gebruiken cookies om uw ervaring met deze site te verbeteren.